Η BCC Α.Ε. είναι ένα μεγάλο Πρακτορείο στο χώρο της παροχής υπηρεσιών και συμβουλών που αφορά κάθε είδος δημοσίευσης στον Αθηναϊκό, στον Επαρχιακό, στον Ομογενειακό, στον Κυπριακό και στον Διεθνή Τύπο, με υπερτριακονταετή πείρα και με προσφορά υπηρεσιών σε 16.500 πελάτες.

Είμαστε δε σε θέση να σας πληροφορήσουμε για οποιοδήποτε Μέσο σας ενδιαφέρει και να αναλάβουμε την πραγματοποίηση οποιασδήποτε διαφημιστικής ή άλλης καταχώρησης (Αγγελίας μικρής ή μεγάλης) στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

Για τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. στην Ελλάδα είναι γνωστή η παρουσία της BCC ΑΕ στις δημοσιεύσεις των Οικονομικών Καταστάσεων, όπως Ισολογισμών, Ανακοινώσεων, Λογιστικών Καταστάσεων κ.λπ., σύμφωνα με το νέο καθεστώς του άρθρου 232 του Ν.4072/2012.και στην εφημερίδα της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ).

Η παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας είναι εντελώς δωρεάν, οι δε διαφημιστικές ή άλλες καταχωρήσεις - δημοσιεύσεις προσφέρονται με πολύ καλούς οικονομικούς όρους.

Η πολυετής εμπειρία της BCC ΑΕ στο χώρο των μέσων επικοινωνίας σας εγγυάται ποιότητα στην προσφορά υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας και αποτέλεσμα στις διαφημιστικές σας προσπάθειες.

Επικοινωνία: bccnet@otenet.gr